มารู้จักพระเยซูกันหน่อย

“พระเยซู” ตรงกับคำภาษาละตินว่า “Jesus” มาจากคำภาษากรีกว่า “jesous” (จี’ซัส) ซึ่งมาจากภาษาฮิบรูว่า “yeshua” (Yahoshua) แปลว่า “ผู้ช่วยให้รอด”
แท้จริงชื่อภาษากรีกนี้ถือเป็นชื่อที่คนนิยมมากในสมัยของพระเยซูเอง จึงมีหลายคนที่ใช้ชื่อนี้เช่น เยซู บารับบัส, เยซู ยุสทัส (โคโลสี 4 :11) และเยซู ผู้เป็นบรรพบุรุษของโยเซฟ (ลูกา 3:29) แต่ถ้าเป็นชื่อภาษาฮิบรูก็จะออกเสียงว่า “โยชูวา (Joshua)” (กิจการ 7:45 ; ฮีบรู 4:
ความหมายตาม Dictionary ของคำว่า Jesus คือ “ศาสดาผู้ก่อตั้งคริสตศาสนา, เป็นผู้ที่ชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเมสิยาห์ (ผู้ซึ่งได้รับการเจิมตั้งให้มาช่วยมนุษย์ให้รอด)” (The founder of Christianity, regarded by Christians as the son of God and the Messiah.)
จะเห็นได้ว่า แม้คนทั่วๆไปจะถือว่าพระเยซูเป็นศาสดาของคริสตศาสนา แต่ชาวคริสต์ส่วนใหญ่กลับไม่คิดอย่างนั้น! เพราะชาวคริสต์แท้จะเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ (Jesus Christ, เยซูเป็นชื่อ, คริสต์เป็นตำแหน่ง แปลว่า “ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้ง) เป็นพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พระภาคของพระเป็นเจ้าที่เรียกว่า ตรีเอกานุภาพ (3 เป็น 1)!
ชาวคริสต์ถือว่า พระเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียว แต่มี 3 พระภาคคือ พระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ทางคาทอลิก จะเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “พระจิต”)

Comment..

นักวิทยาศาสตร์เตือนภัยดินฟ้าอากาศเปลี่ยน ชีวิตจะถูกกวาดล้างเกือบหมด

นักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศชั้นนำของอังกฤษ กล่าวทำนายว่า ชีวิตส่วนใหญ่ที่สุดบนโลกนี้ จะโดนถูกกวาดล้างลงจนเกลี้ยง เนื่อง จากสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ภายในเวลาไม่เกินปลายศตวรรษนี้

Comment..

คริสเตียนนับพันรับชม ดินแดนศักสิทธิ์(เยลูซาเลม) ผ่าน IPrayTV

คริสเตียน10คน จากพันคน กำลังรับชม การถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์(webcasts) จากเว็บไซต์ของ เยลูซาเลม โดยใช้บริการฟรีของ IPrayTV จนถึงตอนนี้ ได้ให้บริการมาแล้ว 4เดือน
มีคริสเตียนจำนวนมากที่ต้องการที่จะมาเยือน อิสราเอล ทั้งในแง่ของจิตวิญญาณ และกายภาพ Mike Peros ก็จึงมีแนวคิด ที่จะทำIPrayTV ขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับ งานเฉลิมฉลองพระวิหาร ตอนนี้มีคนกว่า 30,000 คนรับชมผ่านระบบเว็บแคสนี้
ที่ผ่านมาเว็บได้ถ่ายทอดสด งานคริสตมาสในเบทเลเฮม และได้รับการตอบรับจากคริสเตียนจำนวนมาก หลากหลายนิกาย Perosกล่าวว่า มันเป็นทางที่ดีมาก ที่จะประกาศเรื่องราวพระเจ้าของคริสเตียน สู่ผู้ชม

Comment..

ที่มาของวัน อีสเตอร์

บทความโดย ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์คำว่า “อีสเตอร์” นี้ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ แต่เรื่องราวความหมายและความสำคัญของคำๆนี้ ปรากฎชัดอยู่มากมายในพระคัมภีร์ คำว่า “อีสเตอร์” ที่ถูกนำมาใช้เรียก “เทศกาลเฉลิงฉลองการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย” นี้ได้มาจากนามของ “เทวี หรือพระแม่เจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ของพวกแองโกล-แซกซอน ที่มีนามว่า “Eastre”...

Comment..