นักวิทยาศาสตร์เตือนภัยดินฟ้าอากาศเปลี่ยน ชีวิตจะถูกกวาดล้างเกือบหมด

นักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศชั้นนำของอังกฤษ กล่าวทำนายว่า ชีวิตส่วนใหญ่ที่สุดบนโลกนี้ จะโดนถูกกวาดล้างลงจนเกลี้ยง เนื่อง จากสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ภายในเวลาไม่เกินปลายศตวรรษนี้