คริสเตียนนับพันรับชม ดินแดนศักสิทธิ์(เยลูซาเลม) ผ่าน IPrayTV

คริสเตียน10คน จากพันคน กำลังรับชม การถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์(webcasts) จากเว็บไซต์ของ เยลูซาเลม โดยใช้บริการฟรีของ IPrayTV จนถึงตอนนี้ ได้ให้บริการมาแล้ว 4เดือน
มีคริสเตียนจำนวนมากที่ต้องการที่จะมาเยือน อิสราเอล ทั้งในแง่ของจิตวิญญาณ และกายภาพ Mike Peros ก็จึงมีแนวคิด ที่จะทำIPrayTV ขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับ งานเฉลิมฉลองพระวิหาร ตอนนี้มีคนกว่า 30,000 คนรับชมผ่านระบบเว็บแคสนี้
ที่ผ่านมาเว็บได้ถ่ายทอดสด งานคริสตมาสในเบทเลเฮม และได้รับการตอบรับจากคริสเตียนจำนวนมาก หลากหลายนิกาย Perosกล่าวว่า มันเป็นทางที่ดีมาก ที่จะประกาศเรื่องราวพระเจ้าของคริสเตียน สู่ผู้ชม